Frystorkning

Frystorkning

Medicago har lång erfarenhet av frystorkning och hantering av frystorkade biomolekyler. Medicago säljer egna frystorkade produkter och vi utför även kontraktstillverkning av frystorkning. Vi erbjuder hela kedjan inom frystorkning från utveckling av en formulering, framtagning av ett frystorkningsprogram, utföra pilotskala samt utföra fullskalig produktion.

 

This part is image dependent. Please enable images in your browser

 

Medicagos frystorkningsanläggning för kontraktstillverkning är en av de största i norra Europa. Vår storskaliga frystorkningsanläggning har kapacitet för 120 kg råmaterial eller 25,000 vialer. Vi erbjuder aseptisk fyllning i kombination med frystorkning både i bulk och i vialer.

 

Frystorkning mindre skala

Medicago har flera frystorkar i skalan upp till 3500 vialer eller 30 kg vätska som vi använder för att köra pilotskala eller mindre produktionsbatcher. Dessa frystorkar finns i olika renhetszoner och vi kan därför uppfylla renhetskrav enligt dem flesta efterfrågade kraven.

 

Frystorkning större skala

Medicago har en större frystork som det kan köras cGMP-kontrollerade processer i upp till 120 kg vätska. Denna är utrustad med automatiserad rengöring med WFI-vatten (CIP) och sterilisering med renånga (SIP). Vi har aseptisk fyllning i anslutning till frystorken och hela lastningsutförandet sker i LAF-område.

 

Utveckling formulering

Vi har egen produktion av många olika frystorkade biomolekyler och proteiner och har därför bred kunskap av olika frystorkningsformuleringar. Formuleringen karakteriseras genom att ta fram kritiska temperaturer i ett frystorkningsmikroskop. Formuleringen måste även anpassas så att stabiliteten och aktiviteten hos produkten behålls efter frystorkningen.

This part is image dependent. Please enable images in your browser

Utveckling frystorkningsprocess

Genom att optimera infrysning, primärtorkning och sekundärtorkning går det att minska frystorkningstiden och förlänga hylltiden på produkten. Med hjälp av frystorkningsmikroskop går det att ta fram ett program på kort tid. Det går att spara väldigt mycket tid och pengar genom att optimera programmet. Programmet blir unikt för produkten och formuleringen.

 

This part is image dependent. Please enable images in your browserfreeze drying microscope